Apr13

Taunton VFW

Taunton VFW, 82 Ingell Street, Taunton, MA